Breakthrough technology

SustainTech has developed a new and effective technology that removes pharmaceutical and hormonal contaminants in both fresh- and seawater. We see this as a considerable breakthrough in solving a big and constantly growing problem of increasing contamination of natural waters such as rivers, lakes, estuaries, fjords and open seas around the world.

Our R&D team have demonstrated that our technology effectively removes the targeted contaminants. We have built a fully functional pilot plant at our research lab at Herøya research park in Porsgrunn, Norway.

Our Engineering team have focused on building the equipment with a small footprint and making it flexible and scalable and also very energy efficient. This makes building and installation of various sizes easy, thus making the technology relevant (and accessible) for different customer segments ranging from larger municipal water treatment plants, treatment of industrial production waste water and also smaller installations in agriculture and aquaculture production.

Our technology makes it possible to treat large amounts of water with little energy consumption and at a speed that makes our solution (perfect) for treatment of water from pharmaceutical production (industry), urban waste water plants and water from agriculture and aquaculture.

Gründerprisen til Sustaintech AS

Telemarks siste gründerpris ble delt ut av Telemarks siste fylkesordfører.

Prisen ble delt ut under Vekstkonferansen onsdag 20. november.

Trond Ingebretsen og Bjørge Fredheim mottok prisen på vegne av Sustaintech AS. På bildet er også prisutdeler Sven Tore Løkslid og ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.
Foto: Nikoline Waagaard Halvorsen

Telemarks siste fylkesordfører, Sven Tore Løkslid delte ut prisen. Trond Ingebretsen og Bjørge Fredheim mottok prisen på vegne av Sustaintech AS.

Om årets gründerpris

I år inviterte Telemark fylkeskommune offentlige aktører som jobber med næringsutvikling og entreprenørskap til å nominere kandidater. Til sammen ble sju kandidater vurdert. Forslagene som kom inn dekker kandidater fra flere bransjer og ulike deler av fylket.

Juryen mente at det var mange gode kandidater til årets Gründerpris, og hadde ikke en lett jobb med å velge ut én vinner. Juryen var enstemmig i sin vurdering.

Om årets vinnere

Sven Tore Løkslid fortalte mer om Sustaintech AS’ idé:

– Utslipp av farmasøytiske produkter til naturen er et økende og globalt problem. I dag går for eksempel 70 prosent av medisinen vi spiser rett ut igjen til elver og hav.

Juryen skriver i sin begrunnelse. «Gründerne bestemte seg for å løse problemet, og har utviklet en løsning for rensing av farmasøytiske produkter fra elver og hav. De har kombinert flere kjente teknologier, bla. fra oljeproduksjon og strømningsteknologi. Løsningen kan brukes til å rense utslipp fra kommunale anlegg i byer og fra industriell produksjon av legemidler, samt utslipp fra landbruk og fiskeoppdrett. Sustaintech AS har her tatt for seg et av vår tids store miljø- og samfunnsproblem, og utviklet en teknologi som kan gi betydelige, konkrete bidrag i det grønne skiftet.», og fortsetter:

«Markedet er internasjonalt og stort, og gründerne har startet med å teste for oppdrettsnæringen – med svært gode resultat. Juryen ser det som svært positivt at ideen kan fungere på flere områder.»
Juryen mener at dette er et av regionens mest lovende prosjekt, med et dedikert og faglig sterkt gründerteam med høy kompetanse. Selskapet er startet av tre lokale gründere, som alle har bakgrunn som ingeniører, forskere og forretningsvirksomhet.

Trond Ingebretsen jobber full tid med utvikling av Sustaintech, og har Vegard Heggem og Bjørge Fredheim med i teamet.

Juryens kriterier

Juryen har bestått av Jørund A. Ruud, leder for hovedutvalg for næringsutvikling, Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark, og Linda Cecilie Furulund, driver og gründer av firmaet Kunstgjødsel, prosjektleder for MØY Entreprenørskap.

  • Dette er juryens kriterier for prisen:
  • Nyskaping innenfor produkt og/eller marked
  • Personlig evne til å gjennomføre etableringa
  • Verdiskapingspotensial i Telemark